Thuế trước bạ là gì? Quy định về đóng và miễn phí trước bạ mới nhất

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khi thực hiện các giao dịch mua bán, xác lập quyền sở hữu đối với tài sản nói chung (xe cộ, quyền sử dụng đất…) thì thường phải đóng một khoản phí trước bạ. Tuy đây là khoản nghĩa vụ của công dân và được quy định theo luật nhà nước nhưng không phải ai cũng hiểu về khái niệm thuế trước bạ là gì hay những trường hợp nào phải đóng khoản phí này.  Chúng ta sẽ Gia Phát Real tìm hiểu vấn đề này trong những chia sẻ dưới đây:

1. Thuế trước bạ là gì?

Trong các văn bản của Pháp luật hiện hành không có quy định rõ về thuế trước bạ. Vậy thuế trước bạ là gì? Khái niệm thuế trước bạ được hiểu là đăng ký quyền sở hữu đối với các loại tài sản nhất định theo quy định pháp luật.

Thuế trước bạ là gì
Tìm hiểu khái niệm: Thuế trước bạ là gì?

Vậy định nghĩa được hiểu là khoản tiền mà tổ chức hoặc cá nhân có sở hữu tài sản phải nộp cho nhà nước khi đăng ký thiết lập quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng hợp pháp đối với các loại tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tham khảo thêm về đối tượng nộp phí trước bạ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, được hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC gồm các loại tài sản sau:

  • Tài sản là nhà, đất đai. Trong đó, nhà sẽ bao gồm nhà ở, các loại nhà khác sử dụng vào mục đích khác như làm việc, làm nhà xưởng, nhà kho. Còn đất được xác định gồm các loại đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức mà không phụ thuộc vào việc trên đất đã có hay chưa có công trình xây dựng.
  • Các loại súng săn, hay các loại súng khác được dùng trong thi đấu, tập luyện thể dục thể thao.
  • Các loại tàu thủy (bao gồm cả ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan hay các loại tàu thủy khác). Thuyền (bao gồm cả du thuyền) thuộc trường hợp phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Tàu bay.
  • Các loại xe máy, gồm mô tô, xe gắn máy như xe mô tô hai bánh, ba bánh hay các loại xe tương tự phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
  • Các loại ô tô, bao gồm cả ô tô con, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô phải đăng ký quyền sở hữu và gắn biển số theo quy định của pháp luật.
Phí Trước bạ dành cho các loại xe cơ giới
Phí Trước bạ dành cho các loại xe cơ giới
  • Vỏ, các khung, tổng thành máy thay thế khác với số khung, số máy của các tài sản phải chịu lệ phí trước bạ như tàu thủy, thuyền, tàu bay, các loại xe máy và xe ô tô phải đăng ký quyền sở hữu đã được cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản.

2. Cách tính thuế trước bạ theo quy định:

Cách tính phí trước bạ được quy định tại Điều 5, 6, 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, Điều 3, 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC đối với những đối tượng phải chịu phí trước bạ sẽ được xác nhận theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x (nhân) mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Tuy nhiên, tùy vào từng loại tài sản nhất định là nhà, đất, phương tiện giao thông.. mà mức tính phí chịu thuế sẽ được tính khác nhau.

Những quy định cụ thể về thuế trước bạ dành cho cá nhân và tổ chức
Những quy định cụ thể về thuế trước bạ dành cho cá nhân và tổ chức

Thời điểm tổ chức, cá nhân phải đóng thuế trước bạ: Điều này được quy định rất rõ tại Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, được bổ sung theo điểm đ, khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP thuế trước bạ được kê khai và nộp theo từng lần phát sinh. Nếu tài sản thuộc của cá nhân hay tổ chức phải chịu thuế trước bạ thì phải được kê khai và nộp cho cơ quan thuế khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó cho cơ quan có thẩm quyền thu thuế.

Thuế trước bạ là gì? Những ai cần đóng thuế trước bạ và thời gian đóng như thế nào đã được chia sẻ trong bài viết trên đây. Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp được các cá nhân, tổ chức hiểu thêm về loại thuế này.

Khái niệm về Thuế trước bạ là gì được tham khảo trên:

Scroll to Top