Bảo Lộc có 31 dự án đầu tư với tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng

(Lamdongtv.vn) - Theo UBND TP Bảo Lộc, đến nay số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực là 31 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng và 25 triệu USD

Các dự án này đã tiến hành đăng ký với gần 3.700 lao động, sản xuất trên diện tích đất thuê là 81ha trong tổng diện tích 96 ha đất công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng và có hạ tầng đạt 84%. Trong đó có 17 nhà đầu tư đang hoạt động, 5 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng; 3 nhà đầu tư đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và 4 nhà đầu tư ngưng hoạt động do sản phẩn đầu ra gặp nhiều khó khăn.
Theo đánh giá của lãnh đạo TP Bảo lộc, các doanh nghiệp đang hoạt động ở các dự án hàng năm nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng, góp phần duy trì chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GDP của thành phố ở mức 1,3%. Hiện nay trong điều kiện thu hẹp đầu tư công, TP Bảo Lộc tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và vận dụng cơ chế đầu tư hạ tầng tạo thêm quỹ đất và cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ
Hotline:
0971727374